SOLICITUT NOTA SIMPLE

La nota simple és un informe emès pel Registre de la Propietat, i que informa de les dades de la titularitat d'un determinat immoble i la situació de càrregues en la que es troba el mateix.
Preu tramitació normal: 20 € Preu tramitació urgent: 25 €

La documentació li serà enviada al seu correu electrònic en format pdf.

Si tria la modalitat urgent del servei i fa la comanda pel matí, rebrà la informació el mateix dia de la solicitut. Si ho fa per la tarda, la rebrà a primera hora del següent dia hàbil.

Si tria la modalitat normal del servei, rebrà el document en les següents 48 hores hàbils.