LOCALITZADOR DE PROPIETATS

A través del nostre servei, pot rebre la informació de tots els béns inmobles inscrits a nom d'una determinada persona o empresa a qualsevol dels registres d'Espanya, o bé sols aquells situats en una determinada comunitat autònoma, província o municipi.

El preu d'aquest servei és de 20,00 euros més IVA i inclou el certificat de titularitats que indica els municipis i registres on el titular té béns inscrits al seu nom. Si el titular té béns al seu nom, es cobrarà a més el mateix import per cada una de les notes simples que es tramitin mitjançant una comanda derivada i fins el nombre de notes que el client hagi indicat com a  màxim a l'omplir el formulari.