REGISTRE PROPIETAT

Li facilitarem la informació que necesiti sobre una casa, pis, terreny o vehicle d'una persona o societat.

Rebi al seu correu electrònic la informació solicitada omplint els següents formularis.

Si la seva solicitut és refusada pel registre, és perque les dades que nos ha facilitat son incompletes o erronies, li enviarem un correu per informar-li. Una vegada ens confirmi les dades, la solicitut d'aquest informe es tramitarà novament, sense cap cost adicional per vostè.

Es pot solicitar una nota simple d'un immoble, encara que no es sàpiga el nom del titular, però ha de tenir en compte que amb l'adreça no sempre és possible localitzar un immoble la registre.

El registre es regeix per les dades que consten a l'escriptura de l'immoble, per la qual cosa és recomanable omplir el formulari amb les dades tal i com venen expressades a dit document.