Consultoria

El nostre concepte d'assessorament va mes enllà de facilitar el compliment d'obligacions legals i tributàries. Sabem que els nostres clients necessiten tenir garanties de confidencialitat, privacitat i protecció de dades.

Tindrà el suport del seu assessor respecte el factor clau en l'estratègia del seu negoci: patents, transmisió, venta i valoració de intangibles. El nostre grup també els ajuda a obtenir aliances estratègiques amb proveïdors i partners. Per últim, assessorem sobre aspectes tant importants com els relatius a fórmules de finançament, el capital risc i l'expansió de la companyia (nacional i internacional).

Recursos humans CE consulting / Recursos humans integrals

  • Selecció de personal.
  • Consultoria de recursos humans.
  • Estudi, disseny i impantació de polítiques retributives.
  • Head hunting. Programes d'outplacement.

Auditoria

  • Serveis d'assessoria i auditoria de comptes anuals i altres estats financers o documents comptables.
  • Treballs d'auditoria sobre comptes anuals o altres estats financers o documents comptables d'entitats que formen part del sector públic.

Corporate Finance CE Consulting

La nostra auditoria posa a disposició del client serveis de consultoria i assessorament en operacions corporatives, com a compra d'empreses, respaldats per professionals amb un sòlid coneixement sectorial.

Consultoría internacional

Vols implantar-te comercialment a l'exterior? Oferim serveis d'assessoria i consultoria per ajudar als nostres clients en totes les etapes del seu procés d'internacionalització.