Certificats Digitals

Li tramiten sense llistes d'espera, el seu certificat digital, per poder accedir online a les administracions: Hisenda, Tresoreria de la Seguretat Social, INSS, Tràfic, Comunitats Autònomes, Ajuntaments, Diputacions, Estrangeria, etc.

Disposar d'un certificat digital li permet automatitzar tràmits legals i procediments d'una organització, així com accedir de manera fàcil i segura a informació personal. Estalvia temps, desplaçaments i costos als usuaris.
Els nostres certificats digitals compleixen amb tots els requisits legals d'un Prestador de Serveis de Confiança del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per Espanya, a més del Reglament eI DAS per poder emitre certificats qualificats homologats a nivels europeu.