Assessoria laboral

Assessoria online o a les nostres oficines, tant per particulars com empreses.
Els nostres assessors us atendran de manera personalitzada en els vostres tràmits. Pressupost sense compromís.

Contractes, clausules contractuals, modificacions d´aquestos, pròrrogues, finalitzacions, etc

Taules salarials segons conveni colectiu, així com possible estudi i aplicació de les diferents maneres de retribució i beneficis socials.

Aplicació de bonificacions de la Seguritat Social en determinats colectius, així com subvencions contractuals.

Absències justificades, injustificades, permisos retribuïts, amonestacions i aplicació de sancions, etc

Aplicació de convenis col·lectius, així com la valoració de la constitució del comité d´empresa, o la seva  posible modificació

Repercusió fiscal dels treballadors per les opreacions d´arrendament financer, renting vehícles.

En materia d´estrangeria, tipus de visats, permisos i expatriació.

Matèria de Seguritat Social sobre el desplaçament de treballadors a altres països.

Temes tributaris sobre treballadors desplaçats a altres països.

Absentisme laboral (absències, permisos retribuïts i no retribuïts, càlcul de vacances)

Incapacitat derivada de malalita comuna professional i accidents de treball.

Preparació de documentació a presentar davant la Inspecció de Treball.

Jornades laborals, canvis  de torn i calendaris….

Auditoria laboral.