Assessoria fiscal-comptable

Assessoria online o a les nostres oficines, tant per particulars com empreses.
Els nostres assessors us atendran de manera personalitzada en els vostres tràmits. Pressupost sense compromís.

El teu assessor Personal Online es farà càrreg d´aquestes gestions:

Comptable i Financera                                                                 

Assessorament comptable permanent de l´empresa, entrada d´assentaments comptables.

Anàlisis de la informació econòmica-financera de l´empresa per que pugui agafar la millor  decisió pels seus interessos.

Anàlisis i interpretació de balanços.

Elaboració de comptes  anuals i  dipòsit al Registre Mercantil. Supervisió de la comptabilitat i tancament de l´exercici econòmic.

Anàlisis d'inversions, les seves posibles alternatives i efectes en l´empresa.

Disseny, elaboració i seguiment del pla de negoci. Valoració d´empreses davant la posible compra o venta.

Retencions treballadors i professionals:

Model 111 trimestral

Model 190 anual

IVA

Model 303 trimestral Model 390 anual

Model 347 anual (operacions superiors 3005.06 euros)

Renta

Model 130,131 trimestral (pago fraccionat) Declaració de la Renta.

Retencions lloguers

Model 115 trimestral.Model 180 anual.Comptable

Llibres comptables. Assessorament comptable. Assessorament fiscal.

Elaboració i presentació d'impostos davant l´administració tributaria i consultes