Subsidi Malaltia/Accident

L'assegurança de Subsidi és una assegurança que proporciona una indemnització en cas de baixa laboral o professional per compensar la disminució d'ingressos de la Seguretat Social així com, una indemnització en cas d'hospitalització per qualsevol causa.

Cobertures bàsiques

  • Indemnització diària davant d'incapacitat temporal per malaltia i/o accident.
  • Inclou prestacions per part.
  • Indemnització en cas d'hospitalizació per malatia i/o accident: per cada dia que estigui hospitalitzat (des de 24 h. fins 365 dies).
  • Avantatges fiscals El cas dels autònoms que cotitzen per estimació directa deducció a la declaració de l'IRPF. (Fins un màxim de 500 EUR).

Cobertures opcionals

  • Intervenció Quirúrgica.
  • Invalidesa Absoluta i Permanent.
  • Assistència Mèdica per Accident.

COBERTURES*