Repatriació/Decessos

És una assegurança que permet cobrir les despeses i els tràmits relacionats amb la mort de la persona assegurada, fins al límit del capital establert a la pòlissa.

Per què contractar una assegurança de Decessos?

Per evitar als seus sers estimats:

  • Haver-se d’encarregar de totes les gestions, li posem fàcil i amb una sola trucada ens encarreguem de tot.
  • Les conseqüències econòmiques del funeral. Nosaltres ens ocupem de totes les despeses.

ASSEGURANCES PER EXPATRIATS

Un programa de solucions que compta amb una oferta de valor específica pel segment de residents estrangers.

Llistat de productes:

Es un conjunt de sol·lucions per cobrir les necessitats assegurades homogènies amb una oferta de valor específica: productes amb unes garanties i serveis exclusius, traducció dels productes amb varis idiomes, atenció amb anglès, alemany, italià i holandes.