Pyme

Dirigit a l’empresari per poder assegurar els bens i el patrimoni del seu negoci industrial, com son les fbriques, magatzems o tallers. Així mateix es pot garantitzar el patrimoni d’empreses d’activitats de serveis, culturals o sanitaris.

Flexibilitat de contractació.

Per facilitar una assegurança particularitzada, que s’adapti a cada client.

Amb la possibilitat de contractar sumes assegurades a primer risc, valors parcials, límit de garanties i possibilitat de cobertura a tot risc.

Producte segmentat.

Permet incloure garanties especifiques per adaptar-se a cada activitat industrial.

Classificació d’activitats i riscos adaptats a la realitat empresarial.

Reduint, unificant epígrafs i incloent altres nous, amb l’objectiu d’adaptar-lo als processos de fabricació habitualment implantats a l’indústria.

Tarifa segmentada

Tarifa adaptada a la segmentació de l’activitat i amb una operativa de contractació senzilla i dinàmica.