Comunitats de Propietaris

És una assegurança pensada per a protegir el patrimoni de les comunitats de veïns i propietaris d’edificis contra els riscos que poden posar en perill tant els elements comunitaris com els privatius de cada habitatge.