Assistència en Viatges

Assistència a la Carretera per turismes i motos

Cobertures

Reparació urgent a la carretera
 
Rescat per volcatge
 
Remolc del vehicle i trasllat dels assegurats
 
Enviament de xòfer professional
 
Repatriació o transport del vehicle avariat o robat
 
Reclamació de danys materials a l'equipatge
 
Remolc por pèrdua de claus
 
Prestació econòmica en cas d'immobilització